Ταυτότητα Meccanica Group ΑΕ

ABOUT

Σχεδιάστηκε η Εταιρική ταυτότητα της MECCANICA GROUP A.E. η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών, την παροχή εξειδικευμένων λύσεων υποστήριξης σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα καθώς και τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση κτιρίων και εγκαταστάσεων.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

#Εταιρική ταυτότητα
#Σχεδιασμός λογοτύπου
#Σχεδιασμός εντύπων

 

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ

Rebranding της επιχείρησης στα 10 χρόνια λειτουργίας της, χωρίς όμως αυτό να αποκλίνει έντονα από την προηγούμενη εικόνα της.

ΣΤΟΧΟΣ

Στοχεύσαμε στη δημιουργία ενός λογοτύπου που θα καλύπτει συνολικά όλους τους τομείς της εταιρείας.  Στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της, η εταιρεία θα αναβαθμίσει την ταυτότητά της, συγκεντρώνοντας και ομαδοποιόντας τις υπηρεσίες της.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εταιρική ταυτότητα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις εταιρικές ανάγκες σε διεθνές πλαίσιο. Είναι διαμορφωμένη πάντα βάσει της σημειολογικής έρευνας και των αναγκών του ομίλου, που ανοίγεται και στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το νέο λογότυπο της εταιρίας δημιουργήθηκε σε minimal γραμμές, με αυστηρή τυπογραφία και είναι βασισμένο σε αρχιτεκτονικά σχήματα.  Οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται σε υποομάδες. Η κάθε μία, έχει το δικό της badge και χρώμα.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευάσαμε το λογότυπο κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να παρέχει ευελιξία για χρήση και στους τομείς των “solutions”, “constructions” & “engineering”.

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μία από τις εφαρμογές της που δημιουργήθηκαν για την εταιρία, ήταν και ο σχεδιασμός πολυσέλιδους εντύπου παρουσίασης των υπηρεσιών της.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ

Με το ξεφύλλισμα του εντύπου, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να καταλάβει εύκολα τις δραστηριότητες, καθώς και τη δομή της εταιρίας.

I LIKE THIS PROJECT

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK