Σχεδιασμός Ιστοσελίδας — INTEGE GmBh

ABOUT

Εταιρική ταυτότητα και Ιστοσελίδα εταιρείας — Ο όμιλος INTEGE GmbH με γραφεία σε Γερμανία & Ελλάδα ασχολείται με τομείς, όπως η κατασκευή έργων υποδομής, κτιρίων, διαχείριση έργων παραγωγής ενέργειας, περιβάλλοντος, διαχείρισης δυναμικού και τεχνολογιών.

 

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ

Ζητήθηκε ο σχεδιασμός λογοτύπου που θα καλύπτει όποια ανάγκη απαιτηθεί έντυπη ή ηλεκτρονική.

ΣΤΟΧΟΣ

Στοχεύσαμε στη δημιουργία ενός λογοτύπου που θα καλύπτει συνολικά όλους τους τομείς της εταιρείας.  Στα δέκα χρόνια της ύπαρξής της, η εταιρεία θα αναβαθμίσει την ταυτότητά της, συγκεντρώνοντας και ομαδοποιόντας τις υπηρεσίες της.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η εταιρική ταυτότητα σχεδιάστηκε έτσι ώστε να καλύπτει τις εταιρικές ανάγκες σε διεθνές πλαίσιο. Είναι διαμορφωμένη πάντα βάσει της σημειολογικής έρευνας και των αναγκών του ομίλου, που ανοίγεται στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το εταιρικό λογότυπο της εταιρίας απότελείται από δύο μέρη (στοιχεία). Αυτό του εικονιδίου και αυτό του κειμένου. Επιπλέον είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμόσουν συνδυαστικά, όλες οι υπο ενότητες της εταιρείας ανα περίπτωση (group/gruppe κλπ).

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ

Ο σχεδιασμός του λογοτύπου καθορίστικε από 3 έννοιες.
– Ο τριγωνικός χάρακας αρχιτεκτονικού σχεδίου.
– Το σχήμα του folder αποθήκευσης εταιρικών εγγράφων.
– Η δυναμική προοπτική του πάνω δεξιά νοητού τεταρτημόριου που παραπέμπει σε ενέργεια, εξέλιξη, κερδοφορία.

Ιστοσελίδα εταιρείας

Μία από τις εφαρμογές της που δημιουργήθηκαν για την εταιρία, ήταν και ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα είναι responsive και θα προσαρμόζει το περιεχόμενό της σε κάθε συσκευή.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ

Η εταιρική χρωματική παλέτα συνεισφέρει κατα πολύ μεγάλο ποσοστό στο χτίσιμο μιας πλήρους ταυτότητας. Χρησιμοποιείται το τεχνικό μπλε χρώμα, ιδανικό για μια ισορροπημένη, ισχυρή αλλά σύγχρονη εικόνα.

I LIKE THIS PROJECT

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK