Τρίπτυχο Ignatia Hotel

ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ

Σχεδιασμός εντύπου για συνοπτική παρουσίαση και χρήση σε διασκέψεις, βασισμένος στην υπάρχουσα εταιρική ταυτότητα του ξενοδοχείου Ignatia Hotel, στη Νέα Κιο.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάσταση κλειστό: 20χ20εκ
Χαρτί: Velvet 300γρ ΜΑΤΤ Πλαστ/ση

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

# Σχεδιασμός εντύπου
# Εκτύπωση Εντύπου

Ignatia Hotel
ΣΤΟΧΟΣ

Στοχεύσαμε στη δημιουργία ενός εντύπου που θα συνοψίζει όλες τις βασικές πληροφορίες που απαιτούνται, προβάλλοντας άμεσα την ταυτότητά του ξενοδοχείου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Επιλέξαμε καθαρές γραμμές, χρησιμοποιήθηκαν τα εταιρικά χρώματα, ενώ αξιοποιήθηκε και η ανάπτυξη του λογοτύπου, ως τμήμα του layout του εντύπου.

I LIKE THIS PROJECT
ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK