ΜΑΣ ΖΗΤΗΘΗΚΕ

Το​ ​My​ ​Flat​ ​ως​ ​Brand​ ​Name,​ ​πέρα​ ​από​ ​το​ ​προφανές​ ​που​ ​είναι​ ​η​ ​στέγαση,​ ​πουλάει​ ​άνεση, σιγουριά,​ ​εμπιστοσύνη.​ ​Εκ​ ​πρώτης​ ​όψεως​ ​φαίνεται​ ​πως​ ​η​ ​στέγαση​ ​είναι​ ​το​ ​βασικό​ ​αγαθό,​ ​στην πραγματικότητα​ ​είναι​ ​τα​ ​υπόλοιπα​ ​που​ ​αναφέρονται​ ​παραπάνω.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Στοχεύσαμε στη δημιουργία ενός Brand που θελήσαμε να είναι φρέσκο, και νεανικό αλλά ταυτόχρονα να εμπνέει την εμπιστοσύνη μιας μεγάλης εταιρείας.

A4 Flyer
Εταιρικός Φάκελος My Flat

ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ

Εδώ χρησιμοποιείται το σημαινόμενο του επιθέτου ‘flat’, δηλαδή ο όρος ‘επίπεδος’. Έτσι οπτικοποιήθηκε η έννοια του επιπέδου, που αποτέλεσε και τη βάση του σχεδιασμού.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Το στοιχείο που διακρύνει τη συγκεκριμένη πρόταση είναι ο αφαιρετικός χαρακτήρας του λογοτύπου. Αποτελεί μια απόλυτα σύγχρονη οπτικοποίηση του επιπέδου, με νεανική οπτική, ικανή να ταυτιστεί με το συγκεκριμένο Brand μετά την πρώτη επαφή.

Εφαρμογή ταυτότητας σε επιστολόχαρτο & ντοσιέ.
Προεπισκόπηση σελίδας Facebook.